Ny bok: Om arabiska

2023-09-28
Taggar: teaching-materials
Längd: medium

Boken Om arabiska: en kort språkvetenskaplig introduktion, som jag har arbetat med ungefär ett år, är nu klar och kan laddas ner gratis som Open Access. Inom kort kommer den också finnas tillgänglig i tryck i de vanliga nätbokhandlarna. Den ursprungliga tanken med den här boken var att det finns många saker om arabiska, utöver de rena språkkunskaperna, som jag önskar att någon tydligare hade förklarat för mig när jag började lära mig språket. Idén om att samla dessa saker utvecklades sedan till en tanke om en bok som skulle kunna vara av intresse även för personer som inte studerar arabiska men som av olika anledningar är intresserade av det. Boken används som kompletterande kurslitteratur i grundkursen i arabiska vid Göteborgs universitet men riktar sig också till en bredare läsekrets. Ingen del av boken förutsätter några förkunskaper i arabiska.

Boken består av sju kapitel:

  1. Introduktion
  2. Uttal
  3. Skriften
  4. Arabiska med latinska bokstäver
  5. Dialekterna
  6. Standardarabiska och arabisk diglossi
  7. Grammatisk översikt

Kapitlen är helt fristående så att man kan läsa enstaka kapitel efter intresse och i vilken ordning som helst. Har man inga förkunskaper i arabiska är det bäst att läsa alla kapitel i ordning. Läsaren som studerar arabiska på nybörjarnivå kommer ha mest nytta av kapitel 2, 3, 4 och 6. För lärare som har arabisktalande elever finns i kapitel 2, 3 och 7 information som kan vara till nytta för att förstå elevernas språkliga bakgrund och hur detta kan påverka deras inlärning av svenska. Personer som talar arabiska men som inte studerat modern språkvetenskap kommer finna nya sätt att tänka om språket i kapitel 6, och kommer nog tycka att kapitel 5 är rolig läsning.

Varje kapitel avslutas med en kort kommenterad bibliografi med rubriken Vidare läsning, uppdelad efter de teman som diskuteras i kapitlet.1 Dessa bibliografier har två syften. För det första är det ett sätt att formellt ange referenser för den information som presenteras i kapitlet och leda läsaren vidare till mer detaljerad information kring något hen fann speciellt intressant (eller är skeptiskt till). För det andra kan studenter som skriver uppsats i arabiska här finna tips på litteratur inom olika delar av arabisk språkvetenskap.

Jag har tillåtit mig en del typografisk extravagans, som exempelord i arabisk skrift i marginalen och grå boxar kring bokstäver för att förklara grammatik. Tillsammans med de många korta listorna med exempelord, illustrationer och tematiska inforutor ger detta visuellt livliga och varierade sidor som jag hoppas inbjuder till bläddring. (Det ger också viss kontrast till det torra omslaget.)

Hoppas att du kommer att gilla den.

  1. Formatet på dessa är stulet från The Language Hoax av John H. McWhorter (Oxford University Press, 2014) som har ett innovativt och intressant sätt att hantera referenser i akademisk text.