Malmö-arabisk lexikal innovation

2016-09-05
Taggar: misc
Längd: medium

Det följande är en lista på arabiska namn, platser och institutioner gångbara bland den arabisktalande befolkningen i Malmö. Listan inkluderar bara benämningar som inte är direkta översättningar av den svenska orden utan är innovation bland arabisktalande personer.

Listan kommer eventuellt utökas då ny data tillkommer.


 • akšūn أكشون second-hand affär

  Ordet är antagligen en reanalysering av Auktion, namnet på en second-affär som tidigare fanns i Malmö. Det arabiska ordet har kommit att betyda ‘second-hand affär’ över lag.

 • ḥadīqat al-baṭṭ حديقة البط (‘Ankparken’) Pildammsparken

 • maktab al-ʿamal مكتب العمل (‘Arbetskontoret’) Arbetsförmedlingen’

  Även benämningen som Arbetsförmedlingen själv använder i sina arabiska informationsblad.

 • sūq/sāḥat al-xuḍra سوق/ساحة الخضرة (‘Grönsaksmarknaden/-torget’) Möllevångstorget

 • šaṭṭ al-ʿarab شط العرب (‘Arabstranden’) Sibbarp

 • šāriʿ al-jamʿiyyāt شارع الجمعيات (‘Föreningsgatan’) Norra Grängesbergsgatan

 • al-skāt السكات ‘Skatteverket’

  Syftar inte till skatt som sådant utan till Skatteverket som institution. För ‘skatt’ (pengar man betalar till staten) används vanligen ordet ḍarība. l:et i den bestämda artikeln i al-skatt assimileras inte till solbokstaven s i skāt som förväntat. Kanske kommer detta ske om ordet fortlever och med tiden integreras i arabisk fonologi, så som har hänt med en del talares uttal av ad-dāgis.