Introduktion till arabiska: kompendium med övningar

2023-10-13
Taggar: teaching-materials
Längd: kort

Update 2024-01-11 — Korrektion i alfabetstabellen.

Update 2023-10-16 — Smärre korrekturrättning i kompendiet.

Jag har nyligen färdigställt ett kompendium om ca. 50 sidor som nu används på introduktionskursen i arabiska vid Göteborgs universitet. Kompendiet går igenom hur man skriver och uttalar arabiska och innehåller en mängd övningar med tillhörande facit. Många övningar har ljud- eller videomaterial som är länkat i pdf:en. Det finns också övningar i att transkriberar arabiska till latinska bokstäver enligt det system som rekommenderas av Språkrådet (Library of Congress systemet, ḍ, kh, ā). Kompendiet är uppdelat i två delar. Första delen går igenom alfabetet och uttal och den andra dalen presenterar ett vardagsnära ordförråd om ca. 100 ord, användbara vardagliga fraser och några grundläggande grammatiska strukturer. Fokus ligger på standardarabiska, men det finns några exempel på levantiska talspråksformer i gloslistorna. Kompendiet kan laddas ner här.

Ducument image

Kompendiet har nu använts en vända i introduktionskursen i arabiska på GU och en del småfel och otydligheter har korrigerats och hamrats ut. Jag kommer kontinuerligt att uppdatera och förbättra materialet allteftersom det används i framtida kurser. Den närmaste planen är att lägga till fler övningar. Jag tar gärna emot feedback från eventuella andra läsare.