Föreläsningar i grundläggande arabisk grammatik

2020-08-26
Taggar: teaching-materials lecture
Längd: kort

Update 2021-03-29 — Föreläsningarna har blivit automatiskt undertextade. Texten är högst bristfällig och det är bäst att stänga av den. När jag har tid kommer jag gå igenom och redigera den.

Nedan finner du länkar till inspelade föreläsningar i grundläggande arabisk grammatik jag gav under våren 2020 vid Göteborgs universitet inom Standardarabiska I, en delkurs i Arabiska, Grundkurs I. Föreläsningarna spelades in i samband med att undervisningen ställdes om till distansstudier på grund av coronapandemin. De kan vara av intresse som hjälp vid självstudier i arabiska eller för den som bara är allmänt intresserad. Samtliga exempel ges i arabisk skrift, och man behöver vara hjälpligt bekant med denna för att följa föreläsningarna i detalj.

Den övergripande strukturen och ordförrådet för exempelmeningar följer kapitel 1–4 i kursboken Al-Kitaab fii Taʿallum al-ʿArabiyya, 3e utg. (omnämnanden av saker i “boken” i föreläsningar syftar till denna), men föreläsningarna går att följa även utan tillgång till kursboken. Uppdelningen nedan av varje kapitel i a och b, som också nämns i föreläsningarna, syftar till att hur kursen för vilka föreläsningarna gjordes var organiserad. De reflekterar inte en struktur i Al-Kitaab.

Ljudkvalitén är inte optimal, men, tror jag, inte störande dålig. Alla inspelningar är oredigerade första tagningar. Detta för att a)  jag är lat, och b) jag vill behålla känslan av en “riktig” föreläsning. Inspelningarna är gjorda dels i Humansten på Göteborgs universitet och dels på Språk- och litteraturcentrum på Lunds universitet.

Kap. Innehåll Sidor i Al-Kitaab
1a 1. Personböjning  3–4
  2. Bestämning 14–15
  3. Nisba-adjektiv 6–7
1b Formell/informell högläsning  
     
2a 1. Plural: pronomen/verb 25–26 
  2. Plural: regelbunden m./f. 27–31, 48–51
  3. Plural: bruten plural 49, 51
2b Pluralkongruens: icke-mänskliga 31
     
3a 1. iDaafa: grammatik 42–43
  2. iDaafa: användning 52–53
3b 1. Possesiva pronomen 54–55
  2. Prepositioner  
  3. Ägandekonstruktioner med prepositioner  
     
4a 1. Kaana: form 66
  2. Kaana: användning  
4b Suffigerade pronomen som objekt 81