\es{Minimal pairs in Standard Arabic}{Minimala par i standardarabiska}

\center

\vspace{-2cm}{\small\textit{\today}}\par\bigskip

             
[ع/ء]{lang=ar dir=rtl} [أَمَل]{lang=ar dir=rtl} \llap{ʾ}amal \es{hope}{hopp}, \es{pr. name}{egennamn} (f.) [عَمَل]{lang=ar dir=rtl} ʿamal \es{work}{arbete}
ʾ/ʿ [سُؤال]{lang=ar dir=rtl} suʾaal \es{question}{fråga} [سُعال]{lang=ar dir=rtl} suʿaal \es{cough}{hosta}
  [أَيْن]{lang=ar dir=rtl} ʾayn \es{where?}{var?} [عَيْن]{lang=ar dir=rtl} ʿayn \es{eye}{öga}
             
ø[ء/]{lang=ar dir=rtl} [صَدى]{lang=ar dir=rtl} Sada \es{echo}{eko} [صَدَأ]{lang=ar dir=rtl} Sadaʾ \es{rust}{rost}
ø/ʾ [ما]{lang=ar dir=rtl} maa \es{what?}{vad?} [ماء]{lang=ar dir=rtl} maaʾ \es{water}{vatten}
             
[غ/ر]{lang=ar dir=rtl} [وَرْد]{lang=ar dir=rtl} ward \es{rose}{ros} [وَغْد]{lang=ar dir=rtl} waghd \es{scoundrel}{skitstövel}
r/gh [ضَرْط]{lang=ar dir=rtl} DarT \es{fart}{prutt} [ضَغْط]{lang=ar dir=rtl} DaghT \es{pressure, stress}{press, tryck}
             
[ه/ح]{lang=ar dir=rtl} [حال]{lang=ar dir=rtl} Haal situation [هال]{lang=ar dir=rtl} haal \es{cardamom}{kardemumma}
H/h [حَمْزة]{lang=ar dir=rtl} Hamza \es{pr. name}{egennamn} (m.) [هَمْزة]{lang=ar dir=rtl} hamza hamza (\es{letter}{boksav})
             
[خ/ح]{lang=ar dir=rtl} [حال]{lang=ar dir=rtl} Haal situation [خال]{lang=ar dir=rtl} khaal \es{uncle}{morbror}
H/kh [حَدّ]{lang=ar dir=rtl} Hadd \es{sharp}{vass} [خَدّ]{lang=ar dir=rtl} khadd \es{cheek}{kind}
  [حَوْلَ]{lang=ar dir=rtl} Hawla \es{around}{runtom} [خَوْلة]{lang=ar dir=rtl} khawla \es{pr. name}{egennamn} (f.)
  [حَلّ]{lang=ar dir=rtl} Hall \es{solution}{lösning} [خَلّ]{lang=ar dir=rtl} khall \es{vinager}{vinäger}
             
[ق/ك]{lang=ar dir=rtl} [كَلْب]{lang=ar dir=rtl} kalb \es{dog}{hund} [قَـلْب]{lang=ar dir=rtl} qalb \es{heart}{hjärta}
k/q [حَكّ]{lang=ar dir=rtl} Hakk \es{itch}{klåda} [حَقّ]{lang=ar dir=rtl} Haqq \es{right, truth}{rättighet, sanning}
             
[ز/س]{lang=ar dir=rtl} [سِرّ]{lang=ar dir=rtl} sirr \es{secret}{hemlighet} [زِرّ]{lang=ar dir=rtl} zirr \es{button}{knapp}
s/z [سَمِير]{lang=ar dir=rtl} samiir \es{pr. name}{egennamn} (m.) [زَمِير]{lang=ar dir=rtl} zamiir \es{honk}{tut}
             
[ص/س]{lang=ar dir=rtl} [سُورة]{lang=ar dir=rtl} suura \es{chapter (Quran)}{kapitel (Koranen)} [صُورة]{lang=ar dir=rtl} Suura \es{picture}{bild}
s/S [سَيْف]{lang=ar dir=rtl} sayf \es{sword}{svärd} [صَيْف]{lang=ar dir=rtl} Sayf \es{summer}{sommar}
  [السِّين]{lang=ar dir=rtl} as-siin siin \es{(letter)}{(bokstav)} [الصِّين]{lang=ar dir=rtl} aS-Siin \es{China}{Kina}
             
[ض/د]{lang=ar dir=rtl} [دَرْب]{lang=ar dir=rtl} darb \es{path}{stig} [ضَرْب]{lang=ar dir=rtl} Darb \es{strike}{slag}
d/D [قُرُود]{lang=ar dir=rtl} quruud \es{monkeys}{apor} [قُرُوض]{lang=ar dir=rtl} quruuD \es{loans}{lån (pl.)}
  [فادِي]{lang=ar dir=rtl} faadii \es{pr. name}{egennamn} (m.) [فاضِي]{lang=ar dir=rtl} faaDii \es{empty}{tom}
  [أَعْداء]{lang=ar dir=rtl} \llap{ʾ}aʿdaaʾ \es{enemies}{fiender} [أَعْضاء]{lang=ar dir=rtl} ʾaʿDaaʾ \es{members}{medlemmar}
  [فَرْد]{lang=ar dir=rtl} fard \es{individual}{individ} [فَرْض]{lang=ar dir=rtl} farD \es{assumption}{antagande}
             
[ط/ت]{lang=ar dir=rtl} [تَيّار]{lang=ar dir=rtl} tayyaar \es{stream}{ström, fors} [طَيّار]{lang=ar dir=rtl} Tayyaar pilot
t/T [تِين]{lang=ar dir=rtl} tiin \es{fig}{fikon} [طِين]{lang=ar dir=rtl} Tiin \es{clay}{lera}