\es{Minimal pairs in Standard Arabic}{Minimala par i standardarabiska}

\center

\vspace{-2cm}{\small\textit{\today}}\par\bigskip

             
[ع/ء]{lang=ar} [أَمَل]{lang=ar} \llap{ʾ}amal \es{hope}{hopp}, \es{pr. name}{egennamn} (f.) [عَمَل]{lang=ar} ʿamal \es{work}{arbete}
ʾ/ʿ [سُؤال]{lang=ar} suʾāl \es{question}{fråga} [سُعال]{lang=ar} suʿāl \es{cough}{hosta}
  [أَيْن]{lang=ar} ʾayn \es{where?}{var?} [عَيْن]{lang=ar} ʿayn \es{eye}{öga}
             
ø[ء/]{lang=ar} [صَدى]{lang=ar} ṣadā \es{echo}{eko} [صَدَأ]{lang=ar} ṣadaʾ \es{rust}{rost}
ø/ʾ [ما]{lang=ar} \es{what?}{vad?} [ماء]{lang=ar} māʾ \es{water}{vatten}
             
[غ/ر]{lang=ar} [وَرْد]{lang=ar} ward \es{rose}{ros} [وَغْد]{lang=ar} waghd \es{scoundrel}{skitstövel}
r/gh [ضَرْط]{lang=ar} ḍarṭ \es{fart}{prutt} [ضَغْط]{lang=ar} ḍaghṭ \es{pressure, stress}{press, tryck}
             
[ه/ح]{lang=ar} [حال]{lang=ar} ḥāl situation [هال]{lang=ar} hāl \es{cardamom}{kardemumma}
ḥ/h [حَمْزة]{lang=ar} ḥamza \es{pr. name}{egennamn} (m.) [هَمْزة]{lang=ar} hamza hamza (\es{letter}{boksav})
             
[خ/ح]{lang=ar} [حال]{lang=ar} ḥāl situation [خال]{lang=ar} khāl \es{uncle}{morbror}
ḥ/kh [حَدّ]{lang=ar} ḥadd \es{sharp}{vass} [خَدّ]{lang=ar} khadd \es{cheek}{kind}
  [حَوْلَ]{lang=ar} ḥawla \es{around}{runtom} [خَوْلة]{lang=ar} khawla \es{pr. name}{egennamn} (f.)
  [حَلّ]{lang=ar} ḥall \es{solution}{lösning} [خَلّ]{lang=ar} khall \es{vinager}{vinäger}
             
[ق/ك]{lang=ar} [كَلْب]{lang=ar} kalb \es{dog}{hund} [قَـلْب]{lang=ar} qalb \es{heart}{hjärta}
k/q [حَكّ]{lang=ar} ḥakk \es{itch}{klåda} [حَقّ]{lang=ar} ḥaqq \es{right, truth}{rättighet, sanning}
             
             
[ز/س]{lang=ar} [سِرّ]{lang=ar} sirr \es{secret}{hemlighet} [زِرّ]{lang=ar} zirr \es{button}{knapp}
s/z [سَمِير]{lang=ar} samīr \es{pr. name}{egennamn} (m.) [زَمِير]{lang=ar} zamīr \es{honk}{tut}
             
[ص/س]{lang=ar} [سُورة]{lang=ar} sūra \es{chapter (Quran)}{kapitel (Koranen)} [صُورة]{lang=ar} ṣūra \es{picture}{bild}
s/ṣ [سَيْف]{lang=ar} sayf \es{sword}{svärd} [صَيْف]{lang=ar} ṣayf \es{summer}{sommar}
  [السِّين]{lang=ar} as-sīn sīn \es{(letter)}{(bokstav)} [الصِّين]{lang=ar} aṣ-ṣīn \es{China}{Kina}
             
[ض/د]{lang=ar} [دَرْب]{lang=ar} darb \es{path}{stig} [ضَرْب]{lang=ar} ḍarb \es{strike}{slag}
d/ḍ [قُرُود]{lang=ar} qurūd \es{monkeys}{apor} [قُرُوض]{lang=ar} qurūḍ \es{loans}{lån (pl.)}
  [فادِي]{lang=ar} fādī \es{pr. name}{egennamn} (m.) [فاضِي]{lang=ar} fāḍī \es{empty}{tom}
  [أَعْداء]{lang=ar} \llap{ʾ}aʿdāʾ \es{enemies}{fiender} [أَعْضاء]{lang=ar} ʾaʿḍāʾ \es{members}{medlemmar}
  [فَرْد]{lang=ar} fard \es{individual}{individ} [فَرْض]{lang=ar} farḍ \es{assumption}{antagande}
             
[ط/ت]{lang=ar} [تَيّار]{lang=ar} tayyār \es{stream}{ström, fors} [طَيّار]{lang=ar} ṭayyār pilot
t/ṭ [تِين]{lang=ar} tīn \es{fig}{fikon} [طِين]{lang=ar} ṭīn \es{clay}{lera}
             
[ـّ]{lang=ar} [دَرَسَ]{lang=ar} darasa \es{study}{studera} [دَرَّسَ]{lang=ar} darrasa \es{teach}{undervisa}
  [حَكَى]{lang=ar} ḥaka \es{tell [story]}{berätta} [حَكَّى]{lang=ar} ḥakkā \es{itch}{klia}
  [عَلِي]{lang=ar} ʿalī \es{pr. name}{egennamn} (m.) [عَلِّي]{lang=ar} ʿallī \es{raise}{höj}
  [أَنَا]{lang=ar} ʾanā \es{I}{jag} [أَنَّ]{lang=ar} ʾanna \es{to (conj.)}{att}