Det standardarabiska konsonantinventariet

2017-02-02
Taggar: teaching-materials
Längd: kort

updates

Update 2023-05-12 — Versioner meda LC- och EALL-transtranskription tillagde.

Update 2021-04-02 — Bilder som illustrerar uttalsposition tillagda.

Update 2018-09-13 — Korrektion. sh numera palatal och g velar.

Update 2019-05-13 — Jag har också gjort en tom version av dokumentet, utan fonemen ifyllda. Den kan laddas ner här. Denna version kan användas för att låta studenter fylla i konsonantinventariet för en arabisk dialekt eller ett annat språk.

Dokumentet nedan är en grafisk framställning av det standardarabiska fonetiska inventariet jag gjorde för en introduktionskurs i arabiska. På dokumentets andra sida läggs det svenska fonetiska inventariet till i röd text. Dokumentet kan användas på så sätt att första sidan med endast de arabiska konsonantljuden projiceras och diskuteras. Sedan går man till nästa sida där de svenska konsonantljuden läggs till. Man kan då visa på skillnader systemen emellan, såsom att arabiska använder fler ljud längre bak och ner i uttalsorganen (längre till höger i tabellen), att arabiska i större utsträckning använder distinktioner i ton, etc.

thumbnail

Det finns tre versioner av dokumentet med olika transkriptionsystem:

  • Alif Baa (D, dh, aa) pdf
  • Library of Congress/Språkgrådet (ḍ, dh, ā) pdf
  • Encyclopeda of Arabic Language and Linguisitcs (ḍ, ḏ, ā) pdf

Dokumenten går under en CCBY licens och kan fritt distribueras och användas. Källkoden för dokumentet (LaTeX) finns här.